Plakaty PRL i modernistyczny design mebli minionej epoki